PKB

Lending Memo

PKB, a właściwie jego dynamika, to najpopularniejszy wskaźnik dotyczący stanu gospodarki. Podawanie jego kwartalnej lub rocznej zmiany oznacza, że wielkość wytworzonych dóbr w danym kwartale odnoszona jest do poprzedniego kwartału (kwartał do kwartału), lub do tego samego kwartału w poprzednim roku (rok do roku).

Produkt krajowy brutto to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Mierzy wielkość wszystkich wytworzonych dóbr i usług, w danym kraju, w określonej jednostce czasu (rok, kwartał). Jego wzrost oznacza rozwój gospodarki, spadek zaś recesję. Formalnie, recesją nazywany jest okres gdy PKB kurczy się przez co najmniej dwa kwartały z rzędu. W związku z tym, że wyraża obecną wielkość gospodarki, uważany jest za wskaźnik równoległy (pomijając opóźnienie w publikacji).

investio-przeczytaj

Jeśli chodzi o Polskę, to na tle Europy kraj wypada w ostatnich kwartałach bardzo dobrze. Prognozy na 2014 rok (wzrost między 3,0% a 3,5%) stawiają nas w europejskiej czołówce. Zainteresowanych szerszym spojrzeniem na sytuację kraju zapraszam do dwóch tekstów, jednego z Investio, w którym Daniel Schittek skupia się na ukazaniu kondycji kraju za pomocą wykresów, oraz do raportu Ministerstwa Gospodarki, który z kolei otwiera jednostronnicowe, w pełni wystarczające streszczenie

Raporty o stanie polskiej gospodarki – Investio.

Raport o stanie polskiej gospodarki – Ministerstwo Gospodarki.