Stopa procentowa

Lending Memo

Stopy procentowe są, biorąc pod uwagę ich znaczenie, powalająco ignorowane przez społeczeństwo. Banki centralne wykorzystują je do pobudzania (stopy w dół) lub studzenia (stopy w górę) koniunktury. Taka manipulacja dostępem do kredytu może mieć jednak bardzo poważne skutki dla zwykłych ludzi.

Ja należę do zwolenników teorii, że stopy procentowe to jedna z głównych przyczyn wybuchania kryzysów. Mechanizm jest prosty – bank centralny obniża stopy ułatwiając dostęp do kapitału, po pewnym czasie przedsiębiorstwa decydują się na coraz bardziej ryzykowne projekty, a gdy stopy idą w górę i koszty kredytów rosną, następuje fala bankructw takich projektów, a to sprawia firmom ogromne problemy finansowe. Niezależnie od tego czy jest to prawda, związek między wybuchem kryzysu a procesem podnoszenia stóp procentowych w okresie go poprzedzającym można w prosty sposób udowodnić.

Stopa procentowa to jedno z trzech głównych narzędzi polityki monetarnej (pozostałe to wysokość rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku). Dzięki niej, bank centralny może kontrolować popyt na pieniądz, i tym samym, wpływać na rozwój gospodarczy kraju. Choć istnieje kilka rodzajów stóp procentowych (m.in. lombardowa, depozytowa), dla inwestorów najważniejsza pozostaje główna z nich – w Polsce stopa referencyjna, w USA federal funds rate. W Stanach Zjednoczonych wyznacza ona cenę, po której banki pożyczają sobie środki utrzymywane w Systemie Rezerwy Federalnej. Ustalana jest przez Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), którego członkowie spotykają się co 5-8 tygodni.

investio-przeczytaj