Indeksy nastrojów, wskaźniki PMI

Lending Memo

Indeksy nastrojów, to najpopularniejsze wskaźniki prognozujące przyszłą sytuację gospodarczą. Choć jest ich wiele, to wyróżnić można kilka najważniejszych, wśród których znajdują się przede wszystkim indeksy nastrojów konsumentów oraz popularne wskaźniki PMI.

Dla przewidywania przyszłego rozwoju gospodarki ważne są nie tylko opisywane dotąd wyniki i działania przedsiębiorstw, oczekiwania zarządzających czy polityka banku centralnego. Podstawą każdej gospodarki są przede wszystkim konsumenci, a więc ich nastroje i przewidywania również mogą okazać się dla sytuacji gospodarczej istotne. Mierzeniem jednego z najważniejszych wskaźników określających nastroje konsumentów, znanego jako Consumer Confidence Index, zajmuje się w USA Conference Board.

investio-przeczytaj

Choć konsumenci to najważniejsza część każdej gospodarki, w przypadku prognozowania przyszłej koniunktury lepiej oprzeć się na opiniach profesjonalistów. W tym celu stworzona została specjalna ankieta, która co miesiąc trafia do managerów logistyki w wielu przedsiębiorstwach, a jej wynik znany jest pod nazwą PMI.

Purchasing Managers Index to wskaźnik nastrojów panujących wśród managerów działów zakupowych w dużych korporacjach. Opracowywany jest przez Institute for Supply Management (dla USA) oraz Markit Economics (dla innych krajów). Wyniki zbierane są na podstawie ankiet wśród zarządzających z branży usługowej (Services PMI) lub produkcyjnej (Manufacturing PMI) – brany pod uwagę jest jedynie sektor prywatny.

investio-przeczytaj