O czym warto wiedzieć – Wtorek

wtorek

Wtorek to kolejny dzień, podczas którego europejscy inwestorzy pozycjonowali się pod najbliższe posiedzenie EBC (22 stycznia) i działania, jakich Bank ten ma się podjąć. Tym samym, indeksy Starego Kontynentu zyskiwały na wartości – niemal wszystkie zgodnie, między 1,5 a 2 procent. Wyłamał się jedynie parkiet brytyjski, którego główny indeks wzrósł jedynie o 0,6%. Bardzo pozytywną sesję zanotował WIG20, który przy 1,6-procentowych wzrostach dotarł w okolice strefy podażowej, którą wskazywałem w podsumowaniu tygodnia. Po zamknięciu sesji w Europie na kontraktach na indeksy dało się zauważyć dynamiczne spadki, które mogą negatywnie wpłynąć na jutrzejsze otwarcie.

2015-01-13_20h03_08

Jutro decyzja o stopach procentowych w Polsce.

W środę o 14:00 poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie poziomu stóp procentowych. Biorąc pod uwagę, że Rada zamierzała skoncentrować obniżki w czasie, a na poprzednim miesiącu pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie, możemy sądzić, że i jutro nic się nie zmieni. RPP jednak zmienną jest, a jak to widzieliśmy na ostatnim posiedzeniu, na jej decyzję wpływ mogą mieć pojedyncze dane, tym samym trudno jest przewidzieć jutrzejsze wydarzenia.

Prezydent Włoch ustępuje ze stanowiska.

Giorgio Napolitano, najdłużej urzędujący prezydent Włoch, zrezygnuje jutro ze swojego stanowiska. Powodem jest zaawansowany wiek (89 lat) i zmęczenie. Napolitano rezygnuje przed końcem drugiej, 7-letniej kadencji. (Pełna wersja artykułu, w języku angielskim).

Jak zauważa Bloomberg, rezygnacja sojuszniczego prezydenta to wyzwanie dla Matteo Renzi’ego, premiera Włoch. Renzi będzie musiał teraz znaleźć odpowiedniego kandydata, który będzie gotów wspierać jego plan reform, a w razie potrzeb, rozwiąże parlament.

Inflacja w Wielkiej Brytanii wpisuje się w europejski trend.

Jak wynika z danych brytyjskiego Narodowego Biura Statystycznego, inflacja na Wyspach spadła do najniższego poziomu w ciągu ostatnich 14 lat. Ceny w Wielkiej Brytanii wzrosły jedynie o pół procenta w ujęciu rocznym. (Pełna wersja artykułu, w języku angielskim).

Źródło: forexfactory.com

Źródło: forexfactory.com

Co ważne, inflacja bazowa wzrosła do poziomu 1,3%, a więc tendencja obu wskaźników nie wyłamuje się wśród danych o inflacji z innych krajów. Inflacja zliczająca wszystkie produkty spada z powodu taniejącej ropy, natomiast inflacja bazowa utrzymuje się na stabilnym poziomie. Jednocześnie doszło do ciekawej sytuacji – realne stopy procentowe, pozostające dotychczas negatywne (inflacja przewyższała główną stopę procentową Banku Anglii) osiągnęły w grudniu zerowy poziom (inflacja – 0,5%, główna stopa procentowa – 0,5%).

Na koniec ciekawostka…

Źródło: Reuters

Rezerwy walutowe banków centralnych gospodarek wschodzących