Korelacje na rynku Forex

usdcad i ropa 2

Poszukiwanie korelacji na rynku Forex jest jedną z metod poprawiania skuteczności swojego tradingu. Rynek finansowy jest bowiem ogromnie powiązany różnymi zależnościami, co skutkuje tym, że inwestorzy wiedzą, iż zmiana cen jednych instrumentów finansowych przełożyć się może na inne aktywa.

Z tego też powodu, próbują oni identyfikować takie powiązania, a ich działanie – handel jednym instrumentem przy uwzględnieniu cen drugiego instrumentu – jedynie wzmacnia istniejące korelacje.

O tym w jaki sposób wykorzystać odkryte zależności opowiem w dalszej części tekstu, ponieważ teraz bardzo ważne jest, abyś w pełni zrozumiał podstawy związane z korelacją, gdyż pomimo, że jest ona szeroko wykorzystywana przez inwestorów, nie jest ona przez nich dostatecznie dobrze rozumiana.

Niestety istnieje wiele instrumentów, które korelują ze sobą, jednak nie daje nam to sensownej informacji i wprowadza wielu inwestorów w błąd. Pozostając w tematyce akcyjnej, o takiej “ułomnej” korelacji można mówić na przykład w przypadku akcji PKO BP oraz indeksu WIG20 (ich korelacja od 2014 roku to 0,73). Pamiętać bowiem trzeba, że bank PKO BP nie tylko wliczony jest w skład głównego polskiego indeksu giełdowego, ale i ma w nim całkiem spory udział. 73-procentowa korelacja jest więc zaburzona i nie powinna mieć zastosowania w inwestowaniu.

Na rynku Forex obecnych jest wiele skorelowanych ze sobą w podobny sposób instrumentów, przede wszystkim par walutowych, w przypadku których “ułomność” jest jeszcze bardziej widoczna.

Najlepszym przykładem jest eurodolar oraz para USD/CHF. W 2014 roku korelacja między tymi instrumentami wynosiła -0,994, co w praktyce oznacza, że poruszały się one praktycznie identycznie (w odwrotnych kierunkach). Czy ta wiedza dawała nam jakąkolwiek przewagę? Nie, ponieważ wynikała ona wtedy z tego, że SNB, czyli Narodowy Bank Szwajcarii bronił poziomu 1,2 na parze EUR/CHF. Presja na umocnienie franka była jednak na tyle duża, że kurs niemal przez cały czas oscylował w okolicy tego poziomu.

Jeżeli zaś frank jest wart w euro przez cały czas tyle samo, to jego wartość w dolarach zmienia się w taki sposób, w jaki zmienia się wartość euro w dolarach. Nic więc dziwnego, że pary EUR/USD i USD/CHF poruszały się identycznie.

investio-przeczytaj

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autora. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.