Kondycja gospodarcza, demograficzna i społeczna świata w jednym miejscu

bigstock--124948586

Problem z danymi dotyczącymi interesujących nas kwestii gospodarczych, zjawisk społecznych czy zachodzących procesów demograficznych jest taki, że są one zwykle trudno dostępne. Trzeba ich szukać w bazach statystycznych międzynarodowych instytucji, lub na dostępnych w internecie prezentacjach czy artykułach, które nierzadko są już nieaktualne.

W ostatnim czasie trafiłem jednak na ekstremalnie ciekawą inicjatywę zainicjowaną przez pochodzącego ze Szwecji prof. Hansa Roslinga, który z szerzenia wiedzy o kondycji społecznej świata uczynił sobie cel własnego istnienia. Rosling zdobył popularność także wśród pozaakademickich kręgach dzięki występom podczas popularnych konferencji TED, w czasie których w bardzo ciekawy sposób opowiadał o zmieniającym się świecie. Każda z jego prezentacji, dzięki humorystycznemu i bardzo profesjonalnemu prowadzeniu jest niesamowicie interesująca i bardzo pozytywnie wpływa na naszą świadomość o zachodzących na świecie procesach. Poniżej bardzo krótka próbka jego umiejętności:

Prawda, że bardzo ciekawe? Więcej znacznie dłuższych nagrań znaleźć można na kanale Youtube lub na stronie TED.

Gapminder World

Prof. Hans Rosling nie ograniczył się jednak jedynie do prowadzenia inspirujących prezentacji – poszedł znacznie dalej. Wspólnie z synem i jego żoną założył Gapminder, fundację wpierającą ONZ poprzez ułatwianie dostępu do ważnych danych statystycznych dot. kwestii społecznych, demograficznych i gospodarczych.

Jednym z efektów ogromnej pracy trójki tych statystyków jest narzędzie, za pomocą którego w bardzo prosty sposób możemy zwizualizować na wykresach niezliczoną liczbę danych. Oprogramowanie pozwala dobrać dwa parametry (np. bogactwa i długości życia) na skali pionowej i poziomej, a także uwzględnia trzeci (np. wielkość populacji, wielkość gospodarki), obrazowany za pomocą wielkości kropki stanowiącej pojedynczy kraj. Do tego, koloruje je w zależności od wybranego sposobu grupowania (np. zamożność, regiony geograficzne, dominujące religie). Taki sposób pozwala nam nie tylko rozeznać się w globalnej sytuacji ale i stwierdzić, czy między wybranymi parametrami zachodzi zależność (w nagraniu ewidentnie widać, że im mieszkańcy są bardziej zamożni, tym dłużej żyją).

Program ten można ściągnąć na komputer, a oprogramowanie znajduje się w zakładce Downloads na podanej wcześniej stronie, lub pod tym linkiem. Dostępne dane podzielone zostały na kategorie (np. gospodarka, społeczeństwo, edukacja, środowisko itd.) a w ramach kategorii wyróżnione zostały grupy danych (gospodarka – np. dochód i wzrost, zadłużenie i handel, nierówności itp.). Dane te można dowolnie krzyżować, by uzyskać ciekawe informacje dotyczące ogromnej liczby aspektów czy to gospodarczych, społecznych i demograficznych, czy na przykład środowiskowych, edukacyjnych lub energetycznych. Uwaga! Dane te dostępne są również dla poprzednich lat, dzięki czemu widzimy nie tylko sytuację obecną ale i to, jak zmieniała się ona na przestrzeni co najmniej kilkudziesięciu lat!

Dwa ciekawe wykresy na zachętę

Czy zamożność mieszkańców danego kraju wpływa na to ile rodzi się dzieci? Czy poziom rozwoju danego państwa determinuje średni wiek jego mieszkańców? Na którym kontynencie znajdują się najbiedniejsze gospodarki? Czy te kraje są również najsłabiej rozwinięte? Na te, dość proste pytania odpowiadają powyższe wykresy, choć można z nich wyciągnąć znacznie więcej informacji.

W jaki sposób szukać ciekawych zależności? Na początku warto zidentyfikować ‘bazowe’ zestawy danych, które z pewnością różnicować będą poszczególne gospodarki. Są wśród nich: bogactwo, poziom rozwoju, wielkość kraju/gospodarki. O tych świadczyć będą zaś następujące dane:

 • Bogactwo
  • PKB per capita (Economy – Incomes & growth – GDP/capita)
 • Poziom rozwoju
  • HDI (Society – HDI)
 • Wielkość kraju/gospodarki
  • całkowite PKB (Economy – Incomes & growth – Total GDP)
  • populacja (Population – population, total)

Kiedy już wrzucimy na wybraną skalę jedną z powyższych zmiennych, możemy zabrać się do poszukiwania ciekawych korelacji, które wskażą nam jak ważny jest poziom bogactwa, rozwoju czy wielkość danej gospodarki. Oczywiście im większa jest nasza ciekawość, tym bardziej zaawansowane zależności zachodzące na świecie uda nam się odkryć!