Robert Richter

Kim jestem?robert_richter_1

Nazywam się Robert Richter, jestem analitykiem rynków finansowych w Investio, a także studiuję w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szczęśliwie łączę pracę zawodową ze swoją pasją i zainteresowaniami – inwestowaniem oraz makroekonomią.

Czym się zajmuję?

Moja praca w Investio to głównie tworzenie analiz makroekonomicznych, dotyczących zarówno szeroko rozumianej koniunktury gospodarczej, jak i wybranych jej elementów.

Jestem także autorem artykułów i raportów gospodarczych, które publikowane były na łamach polskich magazynów inwestycyjnych, oraz cotygodniowego podsumowania wydarzeń na GPW, które trafia również do Money.pl, a także współtworzę publikowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Barometr gospodarczy.

Tworzę również treści edukacyjne, dotyczące początków na rynku giełdowym i walutowym. Jestem także zaangażowany w projekt Squaber – zajmuję się dostarczaniem tekstów edukacyjnych, a także prowadzę regularnie szkolenia z inwestowania i obsługi samej aplikacji.

Od początku 2016 roku współtworzę nowy serwis inwestycyjny – Macro-Tube. Jest on poświęcony przede wszystkim analizie makroekonomicznej na rynku walutowym, jednak w gruncie rzeczy obejmuje szeroki obszar nowoczesnej makroekonomii. Staramy się poprzez niego propagować wiedzę o funkcjonowaniu dzisiejszych gospodarek, czy zachodzących globalnie procesach makroekonomicznych.

W jaki sposób inwestuję?

Przygodę z inwestowaniem rozpocząłem niedługo po skończeniu liceum. Pierwszym krokiem było oczywiście GPW, jednak naturalnym wynikiem poszukiwania potencjału i większych zysków był rynek instrumentów pochodnych, a szczególnie kontrakty CFD na światowe indeksy giełdowe, akcje oraz towary i surowce. Obecnie dzielę kapitał między rynek akcji a rynek kontraktów, by powiększał się, z jednej strony, stabilnie, a z drugiej, agresywnie. Inwestuję w średnim i długim terminie, a swoją strategię opieram na analizie fundamentalnej i makroekonomicznej, podpierając proces decyzyjny podstawowymi narzędziami klasycznej analizy technicznej.

Co robię w wolnym czasie?

Kiedy mam chwilę wolnego staram się pogłębiać wiedzę czytając branżowe portale i czasopisma. Jestem również ogromnym fanem literackiego Sherlocka Holmesa oraz Przyjaciół, grywam w piłkę nożną, ping-ponga i pokera,  nurkuję  i niestety dużo jeżdżę samochodem.

kontakt@robertrichter.pl
Robert Richter na Facebooku i na Twitterze
Robert Richter na LinkedIn